+358 40 512 32 96

TEAM AND GROUP TRANSFORMATIONS. Kasvua ja kehitystä tukevat valmennukset asiantuntijoille, tiimeille ja esimiehille.

 

%

Työstä oppimista. Onko teillä aktiivinen osaamisen jakamisen kulttuuri? Miten tuette työstä oppimista ja osaamisen kehittymistä?

%

Työyhteisöltä oppimista. Toimiiko tiimityö? Onko esimies ja johtajuus valmentavaa ja uudistavaa? Toimivatko kehityskeskustelut?

%

Osallistavia ja vaikuttavia valmennuspäiviä, jotka nostavat organisaation osaamisen uudelle tasolle. Käsi sydämellä, toteutuuko?

Tavoite. Aina se sama. Pidä huolta henkilöstöstä. Se pitää huolta asiakkaista.

Mihin valmennuksia tarvitaan?

 

Asiantuntijaorganisaation muutostarpeelle on monia syitä. Ulkoisen maailman muutosvauhti kiihtyy ja mukana pitäisi pysyä. Kasvu ei synny vanhoilla konsteilla. Organisaatiot eivät uudistu itsestään.

 

Tarvitaan uudenlaisia taitoja ja uutta tapaa tehdä työtä.

 

Asiantuntijaorganisaatioiden uudistuminen ja onnistuminen on kiinni ihmisistä. Onnistuminen edellyttää innostuneita, sitoutuneita ja motivoituneita osaajia. Kasvupolkuja pitäisi tarjota kaikille.

 

Parhaissa organisaatioissa myös johto ja esimiehet uudistuvat ja kasvavat, kehittävät tekemisen tapoja ja rakenteita, toimivat muutoksen innostavina draivereina.

 

Parhaissa organisaatioissa työntekijät sparraavat toinen toistaan, antavat vertaispalautetta ja ratkovat yhdessä eteen tulevat ongelmat. Samaan aikaan kehitetään tiimien toimintatapoja ja työkulttuuria. Osaamista jaetaan ja ihmiset kehittyvät, työ tuntuu mielekkäältä ja tuottaa tulosta.

 

Uudistavan työskentelyn taidot eivät synny itsestään, satunnaisessa palaverissa tehdyn päätöksen seurauksena. Ne tarvitsevat tuekseen suunnitelmallisesti toteutettuja täsmävalmennuksia, joiden sisältö ja toteutustapa räätälöidään organisaation kehitysvaiheeseen sopivaksi.

 

Uuden ajattelun kehittymiseen ja muutosten juurtumiseen kuluu helposti 6 – 8 kuukautta. Tulokset puhuvat sitten puolestaan. Panostukset organisaation kasvua ja uudistumista tukevaan valmennukseen tulevat moninkertaisina takaisin.

 

Millaista valmennusta sinä ja organisaatiosi tarvitsette? Suunnitellaanko ja toteutetaanko se yhdessä?

Uudistumista ja kasvua tukevia valmennuksia

Valmentava johtajuus

 

Arvot ja merkityksellisyys -työpaja

 

Esihenkilöstä osaamisen kehittäjä

 

Esihenkilötyön teematyöpajat

Itsensä johtaminen ja ajankäyttö

 

Fasilitointi- ja workshoptaidot

 

Johtajan 7 muodonmuutosta

 

Ryhmä- ja tiimicoaching

Luova ongelmanratkaisu

 

Johtajuuden kasvupolku - kehityspsykologinen näkökulma johtajuuteen

 

Itseohjautuvuudesta yhdessäohjautuvuuteen

 

Dialogi- ja coachingtaidot

Luovuus on yhtä tärkeää kuin lukutaito. -Ken Robinson

Tavataan. Tutustutaan. Tehdään ihmeitä.

Pin It on Pinterest

Share This