+358 40 512 32 96

Epävakaalle, epävarmalle, monimutkaiselle ja monitulkintaiselle ympäristölle on annettu englanninkielinen lyhenne VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous).  Millaiset taidot ovat tarpeen, kun on tehtävä hyviä päätöksiä vuca-ympäristössä? Millaista on uuden ajan johtajuus ja päätöksenteko?

Yhteistä erilaisille vuca-ympäristössä kohtaamillemme asioille on se, että selkeitä, kaikkiin tilanteisiin sopivia ohjeita ei ole. Tai jos ohjeita ja neuvoja löytyykin, ne voivat parhaimmillaan ohjata täysin päinvastaisiin suuntiin. Tee näin. Älä missään tapauksessa tee näin. Jos kysyt neuvoa viideltä ihmiseltä, saat viidet eri ohjeet.

Melkein kaikki coaching-asiakkaani toimivat vuca-ympäristössä, oli mittakaava sitten yksilön tai suuren organisaation. Joillakin on kyse työnhakuun liittyvistä päätöksistä, toisilla päätöksistä, joita on tehtävä oman tiimin tai yrityksen tulevaisuuden eteen.

On mielenkiintoista seurata, miten eri tavoin uransa ja oman kehitysprosessinsa eri vaiheissa olevat ihmiset reagoivat epäselvien tilanteiden keskellä.

Joku lamaantuu täysin. ”En tee mitään, ennen kuin saan selkeät ohjeet.” (Huonoja uutisia. Kenelläkään ei ole antaa sellaisia.)

Toinen valitsee (tai arpoo) luotettavimpana pitämänsä asiantuntijan toimintatavan ja lähtee toteuttamaan sitä. Jos homma kusee, selitys on selvä. ”No mutta kun Risto (tai Marja) käski.”

(Coach ei muuten koskaan kerro ”oikeita vastauksia”, vaan pyrkii avartamaan coachattavan ajattelua ja tukemaan hänen omaa päätöksentekoaan.)

Kolmas esittelee vaihtoehdot esimiehelleen tai jos sattuu olemaan toimitusjohtaja, hallitukselleen. ”Päätä sinä.” (Tämä ei pääty hyvin. Jonain päivänä esimies vielä tajuaa kysyä: ”Mistä sulle maksetaan palkkaa?”)

Neljäs kuuntelee kaikkien asiaan liittyvien näkemykset, pohtii asioita itsekseen, palaa tarkentavin kysymyksin ja kerää sen jälkeen porukat yhteen. ”Meillä on käsillämme ongelma P, joka pitäisi vihdoin saada ratkaistua. Se liittyy yhteiseen tavoitteeseemme X ja vaikuttaa myös R-ryhmän toimintaan sekä asiakkaittemme menestykseen. Muistattehan, että meidän pitäisi saada aikaan tulos Y ajassa Z. Olen konsultoinut niitä, joita asia koskee ja pohtinut heidän kanssaan hyvää ratkaisua. Heidän näkemyksensä olivat tällaisia. Nyt ajattelen, että voisimme kokeilla toteuttaa A, B ja C. Miltä tämä teistä kuulostaa? Mitä minun vielä pitäisi ottaa huomioon päätöstä tehdessä?”

Neljä kuvitteellista – joskin hyvinmahdollista – lähestymistapaa eivät kerro sitä, kenen päätös on absoluuttisesti, yksiselitteisesti paras ja johta parhaaseen lopputulemaan. Mitä kompleksisempi ja monitulkintaisempi tilanne, sitä todennäköisempää kuitenkin on, että oma ymmärrys, Marjan tai toimitusjohtajan viisaus ei yksin riitä asiaa ratkomaan. Neljäs kuvaus kertookin yksinkertaistetusti siitä, millaisella lähestymistavalla todennäköisesti päästään parhaisiin tuloksiin.

Vuca-ympäristössä pärjäävät luonnollisesti parhaiten ne, joiden vuca-taidot ovat riittävän kehittyneet. Neljä tärkeintä vuca-taitoa voidaan kuvata seuraavasti:

Näkemysten koordinointi – kyky tunnistaa merkitykselliset näkökulmat, huomioida ne ja yhdistellä näkökulmia tavalla joka tukee tehokkaiden ratkaisujen löytymistä.

Päätöksentekokyky kompleksisessa tilanteessa – pystyy käyttämään useita päätöksentekomenetelmiä ja suunnittelemaan tehokkaat päätöksentekoprosessit kompleksisiin tilanteisiin.

Kontekstuaalinen ajattelu – ajattelutapa, joka luonnostaan huomioi toimintaympäristön ja kykenee tunnistamaan aiheen kannalta olennaiset asiayhteydet

Yhteistyötaidot – ymmärtää yhteistyön arvon, tuntee yhteistyön edellyttämät työkalut ja taidot ja kykenee määrittelemään kuhunkin tilanteeseen päätöksentekoa tukevan yhteistyön tason.

Kuvattuja taitoja tarvitaan, kun halutaan tehdä hyviä päätöksiä.

Ei varmaan yllätä, että nämä ovat toistuvia teemoja, joita käsittelemme coaching-prosessien aikana. Miten opin tunnistamaan olennaiset näkökulmat? Miten toimintaympäristöni muutokset vaikuttavat päätöksiini pitkällä tähtäimellä? Miten tulen paremmaksi yhteistyön tekijäksi? Miten säilytän päätöksentekokykyni vaikeimmissakin tilanteissa?

Miten sinun vuca-taitosi voivat?

LEADERSHIFT Coach Minna Sütö työskentelee kompleksisissa asiantuntijaympäristöissä, joissa vuca-taitojen olemassaolo ja kehittäminen on elinehto. Ilman niitä moni asiantuntija ja johtaja kadottaa työnsä merkityksellisyyden, palaa loppuun ja unohtaa, millaista intohimoa joskus koki tehtävässään. LEADERSHIFT valmennusohjelma tai yksilöcoaching ovat erinomaisia keinoja kehittää vuca-ympäristön edellyttämiä taitoja,  omaa päätöksentekokykyään ja työnsä vaikuttavuutta.

Jos haluat kuulla lisää ja varata maksuttoman tutustumiskerran, soita Minna Sutö, GSM 040 512 32 96. Tai ilmoittaudu maksuttomaan LEADERSHIFT. Uuden ajan johtajuusvalmennus -webinaariin tästä.

Pin It on Pinterest

Share This