+358 40 512 32 96

Tehdäänkö tänä vuonna luovuusloikka? Uudistetaan organisaatiosi toimintatavat vastaamaan huomispäivän haasteisiin!

%

Työstä oppimista. Onko teillä aktiivinen osaamisen jakamisen kulttuuri? Miten tuette työstä oppimista ja osaamisen kehittymistä?

%

Työyhteisöltä oppimista. Toimiiko tiimityö? Onko esimies ja johtajuus valmentavaa ja uudistavaa? Toimivatko kehityskeskustelut?

%

Vaikuttavia ja innostavia valmennuspäiviä, jotka nostavat organisaation osaamisen uudelle tasolle. Käsi sydämellä, toteutuuko?

Tavoite. Aina se sama. Pidä huolta henkilöstöstä. Se pitää huolta asiakkaista.

Mihin luovuusloikkaa tarvitaan?

Asiantuntijaorganisaation muutostarpeelle on monia syitä. Ulkoisen maailman muutosvauhti kiihtyy. Kasvu ei synny vanhoilla konsteilla. Organisaatiot eivät uudistu itsestään.

Tarvitaan uudenlaisia taitoja ja uutta tapaa tehdä työtä.

Asiantuntijaorganisaatioiden uudistuminen ja onnistuminen on kiinni ihmisistä. Onnistuminen edellyttää innostuneita, sitoutuneita ja motivoituneita osaajia.

Parhaissa organisaatioissa johto ja esimiehet uudistuvat ja kasvavat, kehittävät tekemisen tapoja ja luotuja rakenteita, toimivat muutoksen innostavina draivereina.

Parhaissa organisaatioissa työntekijät sparraavat toinen toistaan, antavat vertaispalautetta ja ratkovat yhdessä eteen tulevat ongelmat. Samaan aikaan kehitetään tiimien toimintatapoja ja työkulttuuria. Osaamista jaetaan ja ihmiset kehittyvät, työ tuntuu mielekkäältä ja tuottaa tulosta.

Uudistavan työskentelyn taidot eivät synny itsestään, satunnaisessa palaverissa tehdyn päätöksen seurauksena. Ne tarvitsevat tuekseen suunnitelmallisesti toteutettuja täsmävalmennuksia, joiden sisältö räätälöidään  organisaation kehitysvaiheeseen sopivaksi.

Uuden ajattelun kehittymiseen ja muutosten juurtumiseen kuluu helposti 6 – 8 kuukautta. Tulokset puhuvat sitten puolestaan. Panostukset luovuusloikkaan – organisaation kasvua ja uudistumista tukevaan valmennukseen – tulevat moninkertaisina takaisin.

Millaista luovuusloikkaa sinä ja organisaatiosi tarvitsette? Tehdäänkö se yhdessä?

Uudistumista ja kasvua tukevia valmennuksia

Uuden ajan asiantuntija

Tunnetaidot asiantuntijatyössä

Esimiehestä osaamisen kehittäjä

Itsensä johtaminen ja ajankäyttö

Fasilitointi- ja workshoptaidot

Johtajan 7 muodonmuutosta

Asiantuntijan tiimityötaidot

Itsetuntemus ja asiantuntijabrändi

Itseohjautuva organisaatio

Luovuus on yhtä tärkeää kuin lukutaito. -Ken Robinson

Tavataan. Tutustutaan. Tehdään ihmeitä.

Ota yhteyttä!

Pin It on Pinterest

Share This