+358 40 512 32 96

LEADERSHIP TRANSFORMATIONS JOHTAJUUSVALMENNUS.

Vuoden kasvuryhmä johtajuuden kehittämiseen. Kysy lisää!

AJANKOHTAISET TEEMAT

Itsetuntemus, itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen. Ajattelu- ja toimintalogiikat. Arvot ja merkityksellisyys. Palautetaidot. Valmentava ja osallistava johtajuus. Ryhmädynamiikka. Ristiriitojen ja konfliktien rakentava kohtaaminen. Muutoksessa johtaminen. Oma johtajuusfilosofia.

Kiinnostuitko? Lue lisää tai varaa maksuton keskusteluaika Minnan kanssa täältä.

VAIKUTTAVUUDELTAAN VAHVAT VALMENNUSMENETELMÄT

Kehityksellinen yksilö- ja ryhmäcoaching. Oivalluttavat ja osallistavat ryhmätyömenetelmät. Valmennuspäivät, webinaarit, vertaisryhmät. Monipuolinen tukimateriaali ja harjoitustehtävät. Henkilökohtainen tuki koko valmennuksen ajan.

ONKO TÄMÄ MINULLE?

Kyllä, jos haluat kehittää johtajuuttasi tai haet tukea henkilökohtaiseen uudistumiseen ja kehittymiseen.

Kyllä, jos haluat itsellesi kasvun ja kehittymisen ”personal trainerin”.

Kyllä, jos olet valmis laittamaan itsesi peliin ja haastamaan omat ajattelu- ja toimintatapasi arjessa ja juhlassa.

Kyllä, jos haluat yhdistää ryhmä- ja yksilövalmennusten edut.

Kyllä, jos haluat valmennukseltasi vankan, ajantasaisen teoriapohjan, jota voit heti soveltaa käytännössä.

LEADERSHIFTISTÄ SANOTTUA

”Ihan uusi tapa tarkastella johtajuutta.”

”…ylitti odotukseni kaikin puolin. En pelkästään vahvistanut omaa ammatillista identiteettiäni ja näkemystä omasta urapolustani vaan opin ymmärtämään ihmisten ja organisaatioiden toimintaa ja omaa toimintaani. Tältä pohjalta on hyvä rakentaa omaa tulevaisuuttaan ja miettiä omia valintojaan. Tämä auttaa myös valtavasti kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja suunnittelemaan työyhteisöjen toimintaa.”

”Nyt tiedän, mitä mun pitää tehdä noustakseni seuraavalle tasolle.”

”Kiitos! Mä oon kehunut tätä kaikille!”

KOKENUT JA INNOSTAVA VALMENTAJA

Minna Sütö on asiantuntijoiden, esimiesten ja johtajien coach, jolla on syvällinen osaaminen johtajuuden kehityksellisestä valmennuksesta. Lisätietoja Minnasta ja suosituksia hänen asiakkailtaan löydät täältä.

AJANKOHTA

Toteutamme LEADERSHIP TRANSFORMATIONS -valmennuksia myös yrityskohtaisina, yksilöille ja ryhmille.

Tilaa valmennuksen esite täältä.

LEADERSHIP TRANSFORMATIONS YDINTEEMAT

Moduli 1 - Johda itseäsi - kehitä johtajuuttasi

Maailma muuttuu – muututko sinä? Millainen oma kehityspolkusi on ollut, mihin suuntaan kasvat?  Jakson teemoina itsetuntemus, itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus.

Moduli 4 - Viisas ajankäyttö ja tavoitteiden asettaminen

Jakso auttaa muokkaamaan kalenterisi sisällön, kehittämään toimintatapojasi ja ottamaan askelia kohti viisasta ajankäyttöä ja toimivaa tavoitteiden asettamista.

Moduli 2 - Arvot ja merkityksellisyys

Miten arvot näkyvät päivittäisessä toiminnassa ja valinnoissa? Tarkastelemme arvojen muuttumista ja kehittymistä työuran eri vaiheissa. Miten arvot rakentavat merkityksellisyyttä?

Moduli 5 - Rakentavasti ristiriitojen ja konfliktien keskellä

Millainen on sinun toimintakykysi konfliktien keskellä? Jakso antaa konkreettisia taitoja ja keinoja käsitellä työelämän ristiriitatilanteita.

w

Moduli 3 - Valmentava ja osallistava johtajuus

Paneudumme johtajuuden keskeisiin vuorovaikutustaitoihin, teemoina läsnäolon taito, coachaava ote, osallistaminen ja onnistumista tukevat ajattelumallit.

Moduli 6 - Jatkuva muutos, uudistuminen ja kasvu

Tutkimme muutosta yksilöiden ja organisaatioiden näkökulmasta. Millaisten muutosten keskellä olet nyt? Miten varmistat uudistumisen ja kasvun myös koulutuksen päätyttyä?

Usein johtajuuden kehittäminen tarkoittaa jo olemassaolevan kapasiteetin rohkeampaa käyttöönottoa. Valmennettavat anatavat palautetta siitä, että käsiteltävät aiheet tuottavat uusia oivalluksia ja henkilökohtaiset tapaamiset antavat mahdollisuuden rehelliseen itsearviointiin.

Toiminnan ja ajattelun näkyvät jo valmennuksen aikana, mutta tulokset näkyvät usein vuosia myöhemminkin  urakehityksenä ja johtajuuden vaikuttavuuden kasvuna.

Minna Sütö

Leadership Transformations valmentaja, Creative Compass Oy

LEADERSHIP TRANSFORMATIONS -VALMENNUS.

 

Lue lisää klikkaamalla alla olevia otsikoita.

KENELLE LEADERSHIP TRANSFORMATIONS VALMENNUS ON TARKOITETTU?

Kiinnostavatko johtajuusvalmennuksen teemat – mutta mietit, sopiiko se sinulle?

Oletko valmis panostamaan omaan kasvuun ja kehitykseen? LEADERSHIP TRANSFORMATIONS valmennus on ei ole tavanomainen luentoihin perustuva koulutus. Se on kasvuryhmä, joka antaa työkaluja siihen, miten löydät tilaa merkityksellisille asioille! Oletko valmis haastamaan vanhat ajattelumallisi ja luomaan uusia? Kaipaatko konkreettisia malleja ja käytännönläheisiä harjoituksia, joiden avulla saat opitut asiat viedyksi suoraan käytäntöön? Tämän johtajuuskoulutuksen sisältö elää kanssasi. Keskitymme juuri tämän ryhmän osallistujille tärkeisiin asioihin. Haluatko olla mukana kehittämässä tulevaisuuden johtajuutta ja omaa johtajuusfilosofiaasi? Aloita jo nyt!

LEADERSHIP TRANSFORMATIONS -valmennus on tarkoitettu kokeneille asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää itsetuntemustaan ja johtajuuttaan, esimiehille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja johtajille, jotka hakevat tukea henkilökohtaiseen uudistumiseen ja kehittymiseen.

Vuoden panostus LEADERSHIP TRANSFORMATIONS -valmennukseen ja aktiivinen osallistuminen kasvuryhmän työskentelyyn antaa vahvat eväät merkitykselliselle työuralle.

LEADERSHIFT JOHTAJUUSKOULUTUS - AIKATAULU JA VALMENNUSSISÄLTÖ

AIKAPANOSTUS

4 kokonaista valmennuspäivää klo 9.00 – 16.00 (pe 22.11.2019, pe 17.1.2020, pe 13.3.2020, pe 24.4.2020)

3 täydentävää webinaaria valmennuspäivien teemoista (nauhoitetaan, voit katsoa omalla ajalla)

2 etäjaksoa (livewebinaarit klo 9.00 – 10.00 ti 10.12.2019 ja ke 12.2.2020, nauhoitetaan)

3 x 1 h yksilöcoachintapaamista Zoom-videotyökalulla (1. joulukuussa 2019, 2. helmikuussa 2020 ja 3. huhtikuussa 2020)

Vertaisryhmätapaamiset (etänä tai kasvotuksin, noin kerran kuukaudessa)

Harjoitustyö (omaa työtä tukeva teema, n. 10 – 20 h)

MARRASKUUN TEEMA: Johda itseäsi – kehitä johtajuuttasi

Perjantai 22.11.2019 klo 9.00 – 16.00, Helsingin keskustassa (tarkempi osoite ilmoittautuneille)

Maailma muuttuu – muututko sinä? Pysähdymme päiväksi oman kehityspolkusi äärelle. Millaisten vaiheiden kautta olet kehittynyt tähän pisteeseen? Mitä voimavaroja ja osaamisia sinulla on käytössäsi nyt? Millaisten haasteiden edessä tällä hetkellä olet? Mihin suuntaan ja miten tulevaisuuttasi rakennat? Päivän viitekehyksenä toimivat aikuisen kehitysteoriat, joiden tukemana rakennat visuaalisen kuvan omasta kehityspolustasi ja tunnistat itsellesi tärkeät kehitysteemat. Kasvatat itsetuntemustasi ja opit tarkastelemaan ympäröivää maailmaa aivan uudesta näkökulmasta. Teemoina itsetuntemus, itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen.

Päivän aikana saat kokonaiskuvan valmennuksen sisällöstä ja pääset tarkentamaan omat tavoitteesi valmennukselle.

JOULUKUUN TEEMA: Arvot ja merkitys

Verkkovalmennus LIVE tiistai 10.12.2019 klo 9.00 – 10.00, nauhoitetaan

1 x yksilövalmennus Zoom-verkkotyökalulla (ajankohta sovitaan kanssasi valmennuksen alettua)

Milloin viimeksi olet pysähtynyt arvioimaan, toimitko arvojesi mukaisesti? Osaisitko nimetä tärkeimmät arvosi ja kertoa, miten ne näkyvät elämässäsi, päivittäisessä toiminnassasi ja valinnoissasi? Tällä jaksolla tarkastelemme henkilökohtaisia arvojamme, niiden kehittymistä ja muuttumista työuran eri vaiheissa. Saat työkaluja omien arvojesi mukaiseen elämään.

TAMMIKUUN TEEMA: Valmentava ja osallistava johtajuus

Perjantai 17.1.2020 klo 9.00 – 16.00, Helsingin keskustassa

Teemaan liittyvä webinaari, nauhoitetaan, katsottavana tammikuussa

Tämän jakson aikana paneudumme uuden ajan johtajuuden edellyttämiin vuorovaikutustaitoihin. Miten syvennät kykyäsi olla läsnä ihmisten arjessa ja tukea heitä – myös silloin, kun et ole virallisesti vastuussa tiimeistä tai sinulla ei ole suoria alaisia? Millaisia taitoja edellyttää valmentava johtajuus ja esimiestyö? Millaiset ajattelumallit tukevat onnistumista, millaisista ajattelumalleista olisi hyvä kasvaa ulos?

HELMIKUUN TEEMA: Viisas ajankäyttö ja tavoitteiden asettaminen

Verkkovalmennus LIVE keskiviikko 12.2.2019 klo 9.00 – 10.00, nauhoitetaan

1 x yksilövalmennus Zoom-verkkotyökalulla (ajankohta sovitaan valmennuksen alettua)

Käsi sydämellä – onko sinulla aikaa elämäsi tärkeimmille asioille? Jakson aikana perkaat kalenterisi sisällön ja muokkaat omia toimintatapojasi, lähdet pienin askelin kohti paremaa arkea. Tavoitteena on löytää sinua palvelevat tavat viisaaseen ajankäyttöön ja toimivaan tavoitteiden asettamiseen. Kun hallitset kalenteriasi, se ei hallitse sinua! Tälle jaksolle saat testattavaksi runsaasti ajankäytön työkaluja ja ajatustyötäsi parantavia harjoituksia.

MAALISKUUN TEEMA: Rakentavasti ristiriitojen ja konfliktien keskellä

Perjantai 13.3.2019 klo 9.00 – 16.00, Helsingin keskustassa

Webinaari, nauhoitetaan, katsottavana maaliskuussa

Esimiesten ja johtajien ajasta arviolta 60 – 80% kuluu erilaisten ristiriitojen ja konfliktien selvittelyyn. Asiat riitelevät, organisaatiot asettavat ristiriitaisia tavoitteita – ja kitkaa aiheuttavat myös ihmissuhteet. Mikä on oma suhteesi ristiriitoihin? Luotko sovittelevan työilmapiirin, löytyykö sinulta kykyä sekä-että -ajatteluun? Osaatko hyödyntää vastakkaisten tavoitteiden tuottaman ristivedon organisaatiota palvelevalla tavalla? Suhtaudutko erilaisiin persooniin sovittelevasti – osoitatko arvostusta myös niille, joiden ajattelu- ja toimintamallit poikkeavat omistasi? Tämän jakson jälkeen huomaat katselevasi maailmaa aivan uudesta vinkkelistä. Sinulla on myös konkreettisia taitoja ja keinoja käsitellä työelämän ristiriitatilanteita.

HUHTIKUUN TEEMA: Jatkuva muutos, uudistuminen ja kasvu

1 x yksilövalmennus Zoom-verkkotyökalulla (ajankohta sovitaan valmennuksen alettua)

Perjantai 24.4.2019 klo 9.00 – 16.00, Helsingin keskustassa

Valmennuksen päätösjaksolla pysähdymme muutoksen, uudistumisen ja kasvun teemoihin. Tutkimme muutosta yksilöiden ja organisaatioiden näkökulmista. Puramme vertaisryhmien harjoitustyöt ja niiden tekemisessä syntyneet oivallukset, jaamme omakohtaisia kokemuksia muutoksesta, uudistumisesta ja kasvusta.

LEADERSHIFT TYÖSKENTELYTAVAT JA RYHMÄKOKO

Ryhmävalmennus

LEADERSHIP TRANSFORMATIONS -valmennus hyödyntää tutkittua tietoa siitä, että kasvu ja kehitys on optimaalista psykologisesti turvallisessa ympäristössä, vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. LEADERSHIP TRANSFORMATIONS -valmennuksen osallistujat muodostavat kasvuryhmän, johon otetaan 6 – 12 osallistujaa.

Hyödynnämme valmennuksessa vaihtelevia, osallistavia työskentelytapoja. Teoriaosioista saat materiaaleja etu- ja jälkikäteen, joten pitkiä luento-osuuksia valmennustapaamiset eivät sisällä. Valmennusmenetelminä käytämme mm. case-tapausten ja erilaisten teemojen pohtimista pari- ja pienryhmätyöskentelynä, erilaisia toiminnallisia harjoituksia ja osallistujien toivomien teemojen käsittelyä.

Erityinen osa valmennusta on ryhmäcoaching, jossa sisältönä ovat osallistujien omat haasteet. Luottamuksellisessa ryhmässä päätät itse, mikä on sinulle sopiva tapa jakaa kokemuksiasi.

Kaksi jaksoista toteutetaan verkkovalmennuksena, joiden aikana pääset kokemaan myös virtuaalivalmennusten hyödyt. Nämä valmennukset nauhoitetaan, jolloin aikataulukiireet eivät estä osallistumistasi.

Lisäksi annamme runsaasti kirja- ja videovinkkejä.

Yksilöcoaching

Kahden tunnin aloitustapaamisen lisäksi kukin osallistuja saa kahden tunnin (1 h) kestoista henkilökohtaista coachingtapaamista, jotka toteutetaan Zoom-videotyökalulla. Valitset teemat tukemaan omaa kehitysprosessiasi. Halutessasi voit pyytää coachia nauhoittamaan tapaamiset, jotta voit palata niiden sisältöön tapaamisen jälkeen.

Coachingtapaamisten normaalihinta vaihtelee noin 200 eurosta 500 euroon tunnilta, riippuen coachingprosessin pituudesta, käytettävistä menetelmistä ja siitä, onko maksajana yksilö vai yritys. Yksilöcoachintapaamiset muodostavat siis varsin arvokkaan osuuden omasta valmennuksestasi – ja LEADERSHIP TRANSFORMATIONS -valmenuksessa ne sisältyvät kokonaishintaan.

Kurssityö

Jokainen valmennukseen osallistuja valitsee omaa kehittymistä tukevan teeman, johon syventyy. Teemasta voi tehdä itsenäisen harjoitustyön, siitä voi pitää reflektiopäiväkirjaa tai sitä voi tutkia osallistumalla vertaisryhmään, joka työstää aihetta yhdessä. Valittuihin teemoihin liittyviä kysymyksiä ja oivalluksia jaetaan myös valmennuspäivien aikana.

Oman teeman voi valita halutessaan jo ennen valmennuksen alkua, jolloin oman työskentelyn voi käynnistää heti ilmoittautumisen jälkeen.

 

BONUS PAIKKANSA VAHVISTANEILLE

 

Paikkansa vahvistaneille tarjoamme yli 400 euron arvoisen henkilökohtaisen valmennustapaamisen, joka on kestoltaan 2 tuntia. Tapaaminen toteutetaan valmennuskokonaisuuden jälkeen ja sen sisältö räätälöidään tukemaan kasvua ja kehitystä valmennuksen jälkeen. Valmennustapaaminen sisältää ennakkotehtävän ja sen kommentoinnin. Valmennustapaaminen tulee käyttää 12 kuukauden sisällä valmennuksen päättymisestä.

LEADERSHIP TRANSFORMATIONS -VALMENNUKSEN HINTA

Valmennuksen hinta on 3900 euroa / osallistuja, kysy tarjous ryhmille! (yrityksille lisätään alv 24 %, yksityisasiakkaille sis. alv 24%)

Hinta sisältää ryhmävalmennuspäivät, etävalmennuksen, yksilövalmennuksen sekä runsaat materiaalit. Valmennuspäivien kahvi- ja teetarjoilu sisältyy hintaan. Lounas omakustanteinen.

Valmennus laskutetaan kolmessa erässä, ellei toisin sovita.

Ensisijainen laskutustapa on verkkolasku, sähköpostilasku tai paperilasku ovat myös mahdollisia. Maksuaika on 14 vrk.

PERUUTUSEHDOT

Voit perua osallistumisesi 14 päivää ennen valmennuksen alkua. 150 euron varausmaksua ei palauteta, mikäli peruutus johtuu osallistujasta johtuvasta syystä. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista hyvitämme valmennuksen koko summasta 50 prosenttia. Voit siirtää osallistumisesi toiselle henkilölle veloituksetta ennen valmennuksen alkua. Mikäli osallistumista ei peruta ennen valmennuksen alkua, veloitamme koko hinnan.

Pidätämme oikeuden siirtää valmennuksen aloituspäivää tai perua valmennuksen viranomaisten ohjeistuksista riippuen.

Valmennuksen järjestäjä ei vastaa mahdollisista force majour aikataulumuutoksista aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

 

Haluatko lisätietoja LEADERSHIP TRANSFORMATIONS -valmennuksesta?

Varaa maksuton keskusteluaika tästä!

Pin It on Pinterest

Share This